Minneord Stein Tore Davidsen

Minneord Stein Tore Davidsen


En bauta i Sandvikens Ungdomskorps, Stein Tore Davidsen, sovnet stille inn fredag 26. mai 2017, og vi savner ham allerede.

Stein Tore begynte i Sandvikens Ungdomskorps i 1961. Allerede etter få år startet hans imponerende rekke med styreverv. Han har vært initiativtaker, pådriver og deltaker i de aller fleste av korpsets aktiviteter gjennom hele sin medlemstid. Han ble utnevnt til æresmedlem i Sandvikens Ungdomskorps i 1986 og mottok NMFs fortjenstmedalje i 1985. Som et av resultatene for det solide grunnlaget han har vært med og lagt, ble korpset Norgesmester i 2011 og ble tildelt Kongepokal. Han har vært pådriver for at korpset skal ha en bred profil og være aktiv i lokalmiljøet i Bergen og Sandviken. Dette kommer også frem i hans forskjellige andre virksomheter innen kunst og kultur, og som har vært med å forme Sandvikens Ungdomskorps til det det er i dag. Som leder for korpset var Stein Tore ekstremt opptatt av korpsets betydning for og kulturelle plass i bydelen Sandviken, og hans tette bånd til Gamle Bergen har gitt korpset mange spilleoppdrag og tilknytning til det historiske stedet.

Ved siden av å være en svært aktiv, positiv og bevisst leder for korpset, var Stein Tore alltid på leting etter nye måter korpset kunne forvalte lokalkulturen på, noe som etterhvert resulterte i store årlige promenadekonserter i Grieghallen der lokalstoff alltid var i fokus. Med ham som drivkraft og initiativtaker, resulterte det i bl.a. to CD-innspillinger utelukkende med lokalstoff fra Bergen:”Buekorpsmasjene” og ”Hilsen fra Bergen”. Han tegnet originalen til korpsets fane og korpsets emblem. Han var initiativtaker til «Nikkersgjengen» som har mottatt «Jonnemannprisen» og flaskeorkesteret «Bunnen er nådd» som ble vist på NRK TV. Han var initiativtaker og primus motor for utgivelse av korpsets historie de første 75 år, «Hør trompetsignaler klinge».
Han er den enkeltperson som har betydd mest for den gode økonomien korpset har hatt i mange år. Fra 1929 og frem til dags dato har det eksistert et sterkt vennskap mellom Dræggens Buekorps/Dræggeguttenes Forening og Sandvikens Ungdomskorps. Gjennom generasjoner har Stein Tore Davidsen vært buekorpsets «forlengende arm» inn i SUK og ordnet opp i det meste av praktiske som dukker opp.

Familien til Stein Tore har også vært sterkt involvert i Sandvikens Ungdomskorps. Jørgen ser vi fortsatt på som «en av oss», etter flere perioder i slagverket. Mary har vært med på turer, konserter og jobbet på loppemarked og andre dugnader sammen med Stein Tore fra tidlig morgen til sent på kveld. Hun har også stilt opp på en beundringsverdig måte under hele sykdomsforløpet, og hun har gjort alt for at vi i korpset har hatt tett kontakt med Stein Tore like til det siste. Dette setter vi stor pris på. Bare dager før han døde, var korpset hjemme hos ham og spilte «Sandviksgutten» - en rørende og sterk stund for oss alle.

Stein Tore var en hedersmann som har utført særlig beundringsverdig arbeid gjennom lang tid, både i privat og offentlig tjeneste. Innsatsen ligger langt over det normale, og han har vist aktivt samfunnsengasjement langt utover sin arbeidsinnsats – en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre. Vi hedrer Stein Tore med de første strofer fra vår egen marsj «Sandviksgutten», som vi vet betydde mye for ham: «Hør trompetsignaler klinge, Sandviksgutter i giv akt!»

 Sandvikens Ungdomskorps
Søk
Driftes av Styreportalen AS